Blog

Pandemia koronawirusa a legalny pobyt Cudzoziemców w Polsce

Pandemia koronawirusa wpływa niestety na życie każdego z nas. Szczególnie zagrożona jednak jest sytuacja prawna cudzoziemców.

KAŻDY PRZEBYWAJĄCY W POLSCE CUDZOZIEMIEC POWINIEN PAMIĘTAĆ, ŻE NIE ULEGŁ ZAWIESZENIU 3-MIESIĘCZNY TERMIN NA ZŁOŻENIE WNIOSKU O ZEZWOLENIE NA POBYT!

Uchybienie powyższemu terminowi, powoduje, że pobyt staje się nielegalny!

W związku z tym, że istnieje możliwość złożenia wniosku korespondencyjnie, nie można będzie tłumaczyć uchybienia terminowi faktem zamknięcia Urzędów Wojewódzkich dla interesantów.

Urząd do Spraw Cudzoziemców podaje (TUTAJ), że:

Wysłanie wniosku do urzędu wojewódzkiego za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A.(która jest operatorem wyznaczonym w rozumieniu ustawy – Prawo pocztowe) przed upływem okresu legalnego pobytu, gwarantuje zachowanie terminu złożenia wnioskuLegalność pobytu cudzoziemca w trakcie postępowania wynika z faktu złożenia stosownego wniosku w ustawowym terminie, a nie z faktu posiadania przez cudzoziemca stempla w paszporcie potwierdzającego złożenie wniosku. Do osobistego stawiennictwa, w przypadkach gdy wymagają tego przepisy prawa, wojewodowie wezwą po przywróceniu bezpośredniej obsługi klientów.

Należy bezwzględnie pamiętać, że pobyt jest legalny, jeżeli oprócz zachowania terminu wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy nie zawiera braków formalnych lub braki formalne zostały uzupełnione w terminie. Z tego względu bardzo często zasadnym jest skorzystanie z pomocy profesjonalistów, również z uwagi na występujące problemy z doręczaniem przesyłek za pośrednictwem Poczty Polskiej.

Jednocześnie informujemy, że wszystkie powierzone nam przez Państwa sprawy są w pełni obsługiwane ✅

Nadal mogą nam Państwo zlecić poprowadzenie sprawy lub zasięgnąć porady prawnej za pośrednictwem wiadomości e-mail, Messengera, WhatsApp lub podczas rozmowy telefonicznej ✅

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *