Blog

Darmowe wzory pism w sprawach administracyjnych – Wniosek o udzielenie informacji o stanie sprawy

W zakładce WZORY PISM umieściliśmy darmowe wzory wniosków, które mogą przyczynić się do szybszego załatwienia niemalże każdej sprawy administracyjnej, w tym również sprawy dotyczącej legalizacji pobytu cudzoziemca w Polsce.

W dzisiejszym wpisie omawiamy Wniosek o udzielenie informacji o stanie sprawy ✅ ➡

Zgodnie z art. 9 Kodeksu postępowania administracyjnego organy administracji publicznej są obowiązane do należytego i wyczerpującego informowania stron o okolicznościach faktycznych i prawnych, które mogą mieć wpływ na ustalenie ich praw i obowiązków będących przedmiotem postępowania administracyjnego. Organy czuwają nad tym, aby strony i inne osoby uczestniczące w postępowaniu nie poniosły szkody z powodu nieznajomości prawa, i w tym celu udzielają im niezbędnych wyjaśnień i wskazówek.

„Z treści tego przepisu dla organu administracji publicznej prowadzącego postępowanie w sprawie indywidualnej, która ma zakończyć się wydaniem decyzji administracyjnej, wynikają następujące obowiązki:

1) informowanie strony o okolicznościach faktycznych i prawnych;
2) ma to być należyte i wyczerpujące informowanie;
3) czuwanie, aby strony i inne osoby uczestniczące w postępowaniu nie poniosły szkody z powodu nieznajomości prawa;
4) udzielanie niezbędnych wyjaśnień i wskazówek.


Przepis ten należy interpretować w dwojakiej płaszczyźnie:

1) jako uprawnienie strony i innych uczestników postępowania administracyjnego;
2) jako nakaz czynnej postawy organu prowadzącego postępowanie, tzn. nie gdy strona zapyta, poprosi, zwróci się z zapytaniem do referenta sprawy (urzędnika), lecz na prowadzącego sprawę ustawodawca nałożył obowiązek aktywnej postawy wobec obywatela.


Omawiany przepis uchyla zasadę ignorantia iuris nocet w zakresie spraw rozpatrywanych i orzekanych przez administrację”. 

https://www.rp.pl/Urzednicy/304029988-Postepowanie-administracyjne-zasada-informowania-w-dzialalnosci-administracji-publicznej.html

Jeżeli w Twojej sprawie od dawna nic się nie dzieje – nie otrzymałeś z urzędu żadnej informacji ani decyzji, złóż powyższe pismo.

Złożenie Wniosku o udzielenie informacji o stanie sprawy może przyczynić się do szybszego jej załatwienia – organ będzie musiał wskazać, jakie ewentualnie dokumenty musisz uzupełnić, aby Twoja decyzja była wydana szybciej i zawierała pozytywne dla Ciebie rozstrzygnięcie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *