Blog

Darmowe wzory pism w sprawach administracyjnych – Wniosek o przyspieszenie rozpoznania sprawy

W zakładce WZORY PISM umieściliśmy darmowe wzory wniosków, które mogą przyczynić się do szybszego załatwienia niemalże każdej sprawy administracyjnej, w tym również sprawy dotyczącej legalizacji pobytu cudzoziemca w Polsce.

W dzisiejszym wpisie omawiamy Wniosek o przyspieszenie rozpoznania sprawy ✅➡

WZÓR – Wniosek o przyspieszenie rozpoznania sprawy

Jak już wielokrotnie wskazywaliśmy, zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Urzędy Wojewódzkie są jednak tak przeciążone napływającymi wnioskami dotyczącymi legalizacji pobytu i pracy, że często ich pracownicy nie są w stanie wydać decyzji w rok, a co dopiero w miesiąc. Brakuje pracowników, aby zajmować się ciągle napływającymi sprawami.

Czy można jakoś przeciwdziałać przewlekłości postępowania? Jak przyspieszyć wydanie karty pobytu?

Jeżeli Twoje postępowanie toczy się już bardzo długo, złóż najpierw Wniosek o przyspieszenie rozpoznania sprawy.

Prawo składania wniosków i skarg wynika wprost z art. 63 Konstytucji. Uprawnienie to zostało powtórzone w art. 221 Kodeksu postępowania administracyjnego.

Masz prawo żądać, aby Twoja sprawa została załatwiona w ustawowym terminie. Wniosek o przyspieszenie rozpoznania sprawy będzie impulsem do tego, by organ, który zbyt długo załatwia sprawę, pochylił się nad aktami Twojego postępowania. Koniecznie wskaż, że oczekujesz na wydanie decyzji w konkretnym terminie. Jeśli nie zostanie wydana, złożysz ponaglenie i skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *