Blog

CZY NA PODSTAWIE KONKUBINATU MOŻNA UZYSKAĆ ZEZWOLENIE NA POBYT CZASOWY?

Czy cudzoziemiec pozostający w nieformalnym związku z obywatelem polskim ma szansę na uzyskanie zezwolenia na pobyt czasowy w Polsce❓

Ustawa o cudzoziemcach przewiduje m. in., że zezwolenie na pobyt czasowy udzielane jest cudzoziemcowi, jeżeli okoliczności, które są podstawą ubiegania się o to zezwolenie, uzasadniają jego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres dłuższy niż 3 miesiące.

Cudzoziemcowi który wykaże, że zachodzą inne niż wymienione w Ustawie o cudzoziemcach okoliczności uzasadniającego jego pobyt w Polsce na czas dłuższy niż 3 miesiące może zostać udzielone zezwolenie na pobyt czasowy.

Konkubinat nie został wprost przewidziany przez ustawę, jednakże naturalnie zalicza się do tzw. „ważnych okoliczności”. Wspólne pożycie z obywatelem polskim uzasadnia więc pozostawanie cudzoziemca na terytorium Polski, a więc na podstawie konkubinatu można uzyskać zezwolenie na pobyt czasowy.

PAMIĘTAJ:

➡️ Wniosek składasz nie później niż w ostatnim dniu legalnego pobytu na terytorium Polski, do Wojewody właściwego ze względu na miejsce Twojego pobytu.

❗️ Przy składaniu wniosku masz obowiązek złożyć odciski linii papilarnych. Możesz również wysłać wniosek pocztą, a odciski złożyć po otrzymaniu z Urzędu Wojewódzkiego wezwania do osobistego stawiennictwa.

❗️ Musisz udowodnić, iż pozostajesz z daną osobą w nieformalnym związku, a także że jest to dla Ciebie ważna okoliczność uzasadniająca Twój pobyt w Polsce.

UZASADNIENIE JEST KLUCZOWYM ELEMENTEM TAKIEGO WNIOSKU. JEGO JAKOŚĆ WPŁYNIE NA WYDANIE DECYZJI POZYTYWNEJ LUB NEGATYWNEJ!

❗️ Opłata za udzielenie zezwolenia wynosi 340 zł.

❗️ Koszty wydania karty pobytu to kolejne 50 zł.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *