Blog

W jaki sposób możesz uzyskać wgląd do akt swojej sprawy?

Zapoznanie się aktami postępowania prowadzonego wobec Twojej osoby jest jednym z podstawowych praw w kontakcie z organem administracyjnym.

W myśl art. 73 Kodeksu postępowania administracyjnego strona postępowania na prawo wglądu do akt sprawy:

§ 1. Strona ma prawo wglądu w akta sprawy, sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów. Prawo to przysługuje również po zakończeniu postępowania.

§ 1a. Czynności określone w § 1 są dokonywane w lokalu organu administracji publicznej w obecności pracownika tego organu.

§ 2. Strona może żądać uwierzytelnienia odpisów lub kopii akt sprawy lub wydania jej z akt sprawy uwierzytelnionych odpisów, o ile jest to uzasadnione ważnym interesem strony.

! Prawo wglądu do akt sprawy przysługuje na każdym etapie postępowania.

! Twoje Prawo wglądu do akt sprawy, przysługuje również po zakończeniu postępowania.

Skorzystanie z prawa do przeglądania akt sprawy prowadzonej w Departamencie Legalizacji Pobytu Urzędu do Spraw Cudzoziemców jest możliwe po wcześniejszym umówieniu się za pośrednictwem strony internetowej. Tam możesz przejść do kalendarza internetowego i umówić się na zapoznanie się z aktami sprawy.

W Urzędach Wojewódzkich udostępnianie akt w sprawach wszczętych i toczących się z zakresu legalizacji pobytu odbywa się podczas wizyt umówionych poprzez zapisy internetowe lub telefonicznie (a także pisemne i e-mailowe) –  do czytelni akt.

! Jednak, w każdym przypadku, możesz samodzielnie lub przez pełnomocnika złożyć Wniosek o wyznaczenie terminu wglądu do akt sprawy, o którym pisaliśmy tutaj.

W takim przypadku Organ Administracyjny obowiązany jest umożliwić Ci wgląd do akt sprawy.

! Pamiętaj – po wcześniejszym zgłoszeniu chęci na przeglądanie akt, masz prawo do:

  • Robienia notatek
  • Robienia kserokopii
  • Robienia odpisów
  • Żądania uwierzytelnienia odpisów z akt swojej sprawy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *