Blog

Nabywanie przez cudzoziemców nieruchomości położonych w tzw. strefie nadgranicznej

Jak wygląda sytuacja prawna Cudzoziemca, który zamierza kupić nieruchomość położoną w tzw. strefie nadgranicznej?

Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca co do zasady wymaga zezwolenia. Zasady uzyskania zezwolenia zostały przybliżone TUTAJ.


Ustawa z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców wprowadziła jednak wyjątki od tej zasady. Sytuacja cudzoziemca w kwestii uzyskania zezwolenia na nabycie nieruchomości położonej na obszarze strefy nadgranicznej znacząco się zmienia.

Co to jest ,,strefa nadgraniczna” w rozumieniu polskiego ustawodawcy i jakie obszary obejmuje swoim zasięgiem?

Strefa nadgraniczna jest obszarem gmin oraz lokalnych okręgów administracyjnych, które przylegają do granicy z innym państwem, zaś na odcinku morskim – do brzegu morskiego. Strefa nadgraniczna nie może przekraczać 15 kilometrów od granicy. 

Do obszaru tego zalicza się m.in. gminy: Gdynia, Sopot, Gdańsk, Pruszcz Gdański, Nowy Dwór Gdański, Krynica Morska, Słupsk oraz Władysławowo.

Pełną listę gmin należących do strefy nadgranicznej znajdziesz w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i administracji z dnia 29 sierpnia 2001 r. w sprawie wykazu gmin położonych w strefie nadgranicznej oraz wzorów tablic umieszczanych w tej strefie i zasad ich utrzymania przez straż graniczną.

Art. 8 ustawy z dnia 24 marca 1920 r.  o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców stanowi, że cudzoziemiec, który chce nabyć nieruchomość położoną na terenie strefy nadgranicznej musi uzyskać zezwolenie właściwego ministra do spraw wewnętrznych.

Którzy cudzoziemcy nie muszą uzyskiwać zezwolenia na nabycie nieruchomości w strefie nadgranicznej?

-> Obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej
-> Obywatele Islandii, Norwegii, Liechtensteinu lub Szwajcarii
-> Cudzoziemcy prowadzący działalność gospodarczą na terenie Unii
-> Europejskiej, Islandii, Norwegii, Liechtensteinu lub Szwajcarii

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *