Blog

Wizy – jak uzyskać wizę do Polski?

W jaki sposób cudzoziemiec może uzyskać wizę umożliwiającą mu wjazd na teren Polski?

Jak stanowi art. 59 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach:

  1. Wiza krajowa uprawnia do wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i ciągłego pobytu na nim lub do kilku pobytów na tym terytorium następujących po sobie, trwających łącznie dłużej niż 90 dni w okresie ważności wizy
  2. (…)
  3. Okres ważności wizy krajowej rozpoczyna się nie później niż 3 miesiące od dnia jej wydania i nie przekracza 1 roku.

Jeśli więc przyjazd cudzoziemca do Polski przekracza 90 dni, powinien ubiegać się o stosowną polską wizę krajową – o symbolu D – w ambasadzie lub konsulacie RP w swoim ojczystym kraju lub w kraju, w którym legalnie przebywa.

Wiza jest wydawana cudzoziemcowi na maksymalnie 365 dni i uprawnia do przebywania na terenie Polski oraz do poruszania się po państwach Strefy Schengen przez okres 90 dni w każdym okresie 180 dni oraz do podróży pomiędzy swoim ojczystym krajem a Polską. Okres ważności wizy krajowej rozpoczyna się w ciągu 3 miesięcy od dnia jej wydania.

Listę państw objętych zwolnieniem z obowiązku uzyskania wizy w przypadku podróży do strefy Schengen znajdziesz tutaj.

Do państw strefy Schengen należą: Austria, Belgia, Dania, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Luksemburg, Niderlandy, Niemcy, Portugalia, Szwecja, Włochy, Estonia, Litwa, Łotwa, Malta, Polska, Czechy, Słowacja, Słowenia, Węgry, a także Szwajcaria, Liechtenstein, Norwegia i Islandia.

Wiza krajowa zostanie wydana z uwagi na cel pobytu w Polsce m.in.:  

  1. ,,01” – Turustyczny
  2. ,,02” – Odwiedziny u rodziny lub przyjaciół
  3. ,,03” – Udział w imprezach sportowych
  4. ,,04” – Prowadzenie działalności gospodarczej
  5. ,,05a”, ,,05b” lub ,,06” – Wykonywanie pracy
  6. ,,09” – Odbycia studiów
  7. ,,14” – Leczenia

Pełną listę celów wydania wizy określa art. 60 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach.

Rodzaj wizy wydanej cudzoziemcowi jest bardzo istotny. Jako cudzoziemiec nie możesz łączyć wydanej wizy z innym celem np. pracować „na wizie” wydanej w celu turystycznym.

Wniosek o wydanie wizy krajowej – długoterminowej oznaczonej symbolem D – rozpatrywany jest przez konsulat lub ambasadę.

W celu otrzymania szczegółowych informacji skontaktuj się z właściwą placówką lub napisz do nas.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *