Blog

Środki finansowe wymagane od cudzoziemca wjeżdżającego do Polski

Ile pieniędzy musi mieć Cudzoziemiec, aby legalnie wjechać do RP?

W myśl §2 rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych w sprawie środków finansowych wymaganych od cudzoziemca wjeżdżającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz dokumentów, które mogą potwierdzić możliwość uzyskania takich środków, a także cel i czas trwania planowanego pobytu:

Cudzoziemiec wjeżdżający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej musi posiadać środki finansowe, (..) w wysokości co najmniej:
1) 300 złotych, jeżeli okres planowego pobytu nie przekracza 4 dni,
2) 75 złotych na każdy dzień planowanego pobytu, jeżeli okres planowanego pobytu przekracza 4 dni – albo równowartość tej kwoty w walutach obcych.

Jeżeli Twój pobyt w Polsce będzie wynosił 30 dni – powinieneś mieć zgromadzone środki finansowe w wysokości 2.250 złotych albo równowartość tej kwoty w walutach obcych.

Jeśli cudzoziemiec:

 1. jest uczestnikiem imprezy turystycznej, obozu młodzieżowego lub zawodów sportowych,
 2. przyjeżdża do placówki leczniczo-sanatoryjnej,
 3. jest uczestnikiem programu umożliwiającego wykonywania pracy wakacyjnej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która nie stanowi głównego celu jego pobytu, uregulowanego umową międzynarodową, której Rzeczpospolita Polska jest stroną

– musi posiadać środki finansowe na utrzymanie, w wysokości co najmniej 20 złotych na każdy dzień planowanego pobytu, nie mniej jednak niż 100 złotych, albo równowartość tej kwoty w walutach obcych.

Rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych przewiduje także, aby cudzoziemiec, który wjeżdża na teren Polski w celu:
 1. Podjęcia lub kontynuowania studiów
 2. Uczestnictwa w badaniach naukowych lub szkoleniach
 3. Prowadzenia prac rozwojowych
 4. Podjęcia lub kontynuowania nauki

  posiadł środki finansowe w wysokości 1.270 złotych na pierwsze 2 miesiące planowanego pobytu albo równowartość tej kwoty w walutach obcych.

Od cudzoziemca wymaga się także, aby miał środki w wysokości równowartości biletu, na podstawie którego wjechał na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (np. biletu lotniczego). Nie może jednak być to kwota mniejsza niż:

 1. 200 złotych, jeżeli przybył z państwa sąsiadującego z RP,
 2. 500 złotych, jeżeli przybył z państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
 3. 2500 złotych, jeżeli przybył z państwa niebędącego członkiem Unii Europejskiej,
  – albo równowartość tej kwoty w walutach obcych
  .

Pamiętaj! Do przeliczenia na walutę polską posiadanych przez Ciebie środków stosuje się średni kurs tej waluty ogłoszony przez Narodowy Bank Polski w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym wjazd  na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Aktualny średni kurs walut znajdziesz TUTAJ

Dokumentami, które mogą potwierdzić posiadanie przez cudzoziemca wymaganych środków finansowych są np.:
1. bilet powrotny uprawniający do podróży do tego państwa,
2. potwierdzenie przyznania stypendium,
3. bilet powrotny uprawniający do podróży do tego państwa,
4. zaświadczenie o wysokości limitu na karcie kredytowej wydane przez bank lub instytucję kredytową, które wystawiły kartę kredytową,
5. czek podróżny

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *