Reprezentacja cudzoziemców w innych sprawach

Prawo rodzinne

 • mediacje / negocjacje z matką i ojcem dziecka
 • sprawy o uprowadzenie dziecka (Konwencja Haska)
 • rozwód
 • alimenty
 • ustalenie kontaktów z dzieckiem
 • ustalenie miejsca zamieszkania dziecka
 • adopcja zagraniczna dzieci z Polski

Postępowanie egzekucyjne

 • wypłata zaległego wynagrodzenia
 • reprezentowanie cudzoziemców w sprawach egzekucyjnych przed polskimi komornikami sądowymi
 • umorzenie / zawieszenie postępowanie egzekucyjnego
 • ustalanie majątku dłużnika w Polsce

Prawo karne

 • obrona cudzoziemców w sprawach karnych
 • reprezentowanie pokrzywdzonego cudzoziemca w procesie karnym
 • udział w przesłuchaniu na policji / w prokuraturze
 • list gończy

Prawo cywilne i administracyjne

 • pozyskiwanie dokumentów z polskich rejestrów, sądów, urzędów, ksiąg wieczystych
 • załatwianie formalności w polskich urzędach i sądach
 • pomoc w tłumaczeniu dokumentów zagranicznych na język polski
 • prowadzenie negocjacji z kontrahentami/dłużnikami/wierzycielami w Polsce
 • reprezentacja cudzoziemców w sporach sądowych i administracyjnych toczących się w polskich sądach i urzędach
 • reprezentacja cudzoziemców w sprawach dotyczących nieruchomości położonych w Polsce (mieszkania, domy, grunty)
 • udział w polskim postępowaniu spadkowym (dziedziczenie majątku w Polsce/podział spadku)